خانه / بایگانی برچسب: خانواده

بایگانی برچسب: خانواده

انواع خانواده را بشناسید

اعضای خانواده (پدر، مادر و یک یا دو فرزند) که هسته اصلی را تشکیل می دهند، از لحاظ حقوقی درکنار همدیگر بصورت متحد و یکپارچه در نظر گرفته می شوند. امروزه نه تنها انواع مختلفی از خانواده ها وجود دارند، بلکه نسبت به گذشته در جامعه رایج تر نیز شده اند. در ادامه به بررسی انواع خانواده از دید روانشناسی میپردازیم. انواع خانواده کدامند؟ با سایت روانشناسی ویکی روان همراه باشید. امروزه عجیب نیست که مادری تنها زندگی کند یا بخشی از خانواده در کنار همدیگر زندگی نکنند. متاسفانه به نظر می رسد که دیگر رایج نیست که هر دو والدین در کنار همدیگر با خوشحالی و رضایت زندگی کنند. گرچه هنوز هم تعدادی از این خانواده ها وجود دارند. جالب این است که انواع خانواده های مختلف به این شش خانواده اصلی وابسته هستند. شناختن انواع خانواده و فکر کردن در مورد اینکه چگونه اعضای خانواده بر پویایی آن تاثیر می گذارد نیز می تواند به شما کمک کند تا اگر در حال حاضر با مشکلات خانوادگی مواجه هستید، یا تغییر زیادی در خانواده دارید، به وضوح خود را درک کنید. حتما بخوانید روانشناسی خانواده نگاهی دقیق به نوع و پویایی خانواده همچنین م..

توضیحات بیشتر »